O nás

MKS Solutions s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá konštrukčnou činnosťou v 3D CAD systéme SolidWorks. Spoločnosť je zameraná hlavne na 3D modelovanie strojných súčiastok ako aj oceľových konštrukcií, zvarencov, plechových dielcov a potrubí. Z vymodelovaných súčiastok a zostáv sú automaticky generované výrobné výkresy.

Ďalšou činnosťou spoločnosti je generovanie CNC programov pre oblasť CNC výroby. Pre generovanie uvedených programov využívame nadstavbu programu SolidCAM, ktorý poskytuje funkcie pre simuláciu a kontrolu obrábania. V prípade záujmu sme schopní zabezpečiť výrobu prostredníctvom našich subdodávateľov.